Terminy szkoleń otwartych

W celu ustalenia terminu szkolenia (grupa minimalna 4 osoby) prosimy o kontakt

O szkoleniu

Szkolenie VBA (Visual Basic for Applications) w Excelu dla analityków przeznaczone jest dla osób, wykorzystujących  Excela do tworzenia analiz, raportów i podsumowań. Szkolenie ma na celu pokazanie jakie możliwości optymalizacji daje zastosowanie VBA. Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności oraz komfortu pracy z tym popularnym arkuszem kalkulacyjnym.

Czas trwania

Szkolenie trwa łącznie 3 dni - 24 godzin lekcyjnych (45 minutowych).
Standardowo zaczyna się o godz. 9:00 a kończy o 16:00 (w tym czasie przewidziana jest dłuższa przerwa obiadowa około godz. 13:00, oraz 2 krótsze).

Program szkolenia

Jak nagrywać makra

 • Okno rejestratora
 • Adresacja względna i bezwzględna
 • Przechowywanie zapisanego kodu
 • Co to jest personal.xlsb
 • Jak dodać skrót klawiszowy

Jak wydajnie korzystać z edytora

 • Najważniejsze okna
 • Ciekawe opcje
 • Przydatne paski
 • Komentowanie wielolinijkowe
 • Module properties
 • Klauzula Option Explicit
 • Właściwości arkusza
 • Makro zabezpieczające arkusze hasłem
 • Co to są arkusze bardzo ukryte(xlSheetVeryHidden)
 • Właściwości VBAProject
 • Zakładanie hasła na projekt
 • Sposoby na wejście do zahasłowanego projektu
 • Najważniejsze skróty klawiszowe

Podstawy programowania

 • Omówienie instrukcji warunkowych (select case oraz If)
 • Omówienie pętli (for oraz do…loop)
 • Sposoby wyjścia z pętli (exit)
 • Zmienne tablicowe

Dobre praktyki programowania

 • Jak długo można korzystać ze zmiennych
 • Operatory w VBA (logiczne, arytmetyczne, tekstowe, konkatenacja)

Mechanizm modelu obiektowego Excel

 • Wyjaśnienie idei modelu obiektowego
 • Obiekt Application, metody i właściwości
 • Czym się różni ThisWorkbook i ActiveWorkbook
 • Różnica między kolekcją Worksheets i Sheets
 • Obiekty Active (ActiveCell,ActiveSheet itd.)
 • Obiekty Cells, Range

Jak optymalizować kod

 • Timer
 • Application.ScreenUpdating
 • Application.Calculate
 • Efektywne sposoby analizowania kodu (Debuging)
 • Przetwarzanie krokowe (klawisz F8)
 • Podglądanie zmiennych (okno Locals)
 • Omówienie okna Immediate
 • Dodawanie i obsługa czujki (Watch window)
 • Dodawanie punktów przerwań

Łączenie Excela z zewnętrznymi źródłami danych

 • Omówienie i dodanie odpowiednich referencji
 • Rodzaje wiązań (wczesne i późne
 • Tworzenie obiektów typu recordset
 • Dodawanie sterowników do baz danych
 • Jak dobrać odpowiedni connectionstring?
 • Jak samodzielnie stworzyć connection string
 • Korzystanie z plików Excela poprzez SQL
 • Czytanie danych z zamkniętych plików Excel
 • Łączymy się do baz Access, MySQL, Oracle

Budowanie raportów

 • Stosowanie Microsoft Query
 • Wprowadzenie do języka SQL
 • Konstruowanie prostych zapytań wybierających (SELECT)
 • Jak dopisywać dane do bazy (INSERT)
 • Korzystanie z kwerend stworzonych w MS Access
 • Tworzenie generatora raportów
 • Tworzenie własnych okien do łączenia się z bazą danych

Dzielenie się kodem z innymi

 • Hasłowanie projektu
 • Jak pozbyć się hasła z projektu VBA
 • Tworzenie certyfikatów i cyfrowe podpisywanie makr
 • Szyfrowanie i eksport certyfikatu
 • Instalowanie certyfikatu na komputerze innego użytkownika
 • Tworzenie wstążek użytkownika
 • Struktura pliku Excela
 • XMLowy kod wstążki
 • dodawanie grupy
 • Umieszczanie ikon na własnej zakładce
 • Callbacks

Sposoby obsługi błędów

 • Omówienie typów błędów
 • Instrukcja On Error Resume Next czyli wylączenie reakcji na błędy
 • Przywrócenie reakcji na błędy (On Error goto 0)
 • Obiekt Err i właściwość number
 • Pisanie własnych komunikatów błędów

Tworzenie własnych funkcji

 • Tworzyć programy Sub czy Function ?
 • Skąd funkcje czerpią dane
 • Jak dodawać argumenty
 • Gdzie wypisać wynik funkcji
 • Argumenty
 • Opcjonalne parametry
 • Własny opis funkcji
 • Własna pomoc
 • Opis argumentów użytkownika

Makra korzystające z Outlooka

 • Automatyczna wysyłka e-maili
 • Referencje do Outlooka
 • Klasa Application
 • Mailitem
 • Tworzenie wiadomości poprzez createitem
 • Właściwości wiadomości
 • Wysyłamy wiadomość z załącznikiem

Ceny

Podane poniżej ceny są cenami netto (należy doliczyć 23% VAT)

Cena szkolenia otwartego

zgłoszenie 1 osoby - 1750 PLN netto
przy zgłoszeniu 2 osób - 1730 PLN netto /os.
przy zgłoszeniu 3 osób - 1700 PLN netto /os.
przy zgłoszeniu 4 osób lub więcej - 1600 PLN netto /os.

Cena zawiera:

obiad i catering (kawa, herbata, ciastka)
książkę związaną z tematyką szkolenia
materiały dla kursantów przygotowane przez wykładowcę
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Project-gt

Cena szkolenia zamkniętego

1300 PLN netto za osobę w przypadku grupy 3 osobowej, 600 zł za każdą dodatkową osobę. Sprzęt z oprogramowaniem oraz salę zapewnia klient,
1450 PLN netto za osobę w przypadku grupy 3 osobowej. 800 zł za każdą dodatkową osobę. Klient zapewnia tylko salę.

Cena zawiera:

książkę związaną z tematyką szkolenia
materiały dla kursantów przygotowane przez wykładowcę
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Project-gt

Chcesz wysłać zgłoszenie - wypełni formularz zgłoszeniowy

Szkolenia i kursy zamknięte VBA w Excelu dla analityków u klienta możemy przeprowadzić i w Twoim mieście np:

Łódź, Aleksandrów Łódzki, Bełchatów, Kutno, Konstantynów Łódzki, Łowicz, Opoczno, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Stryków, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Zduńska Wola, Zgierz