Trener realizujący szkolenie: Sławomir Cecugiewicz

O szkoleniu

Kurs MS Project  wykorzystywanie programu do zarządzania w inwestycjach budowlanych jest szkoleniem dostosowanym do pracy nad projektem budowlanym lub w szerszym pojęciu inwestycyjnym. Niestety program  MS Project lepiej dostosowany jest do wykorzystywania go przy realizacji projektów informatycznych – więc w pozostałych branżach należy zmodyfikować standardowe ustawienia programu. Program kursu został stworzony na bazie doświadczeń i potrzeb uczestników wcześniejszych szkoleń, którzy wykorzystywali program MS Project do pracy z projektami inwestycyjnymi.
Szkolenie realizowane jest na wersji MS Project Standard - kierowane jest do osób biorących udział w realizacji projektów (kierowników projektów, członków zespołów).

Czas trwania

Szkolenie trwa łącznie 2 dni - 16 godzin lekcyjnych (45 minutowych).
Standardowo zaczyna się o godz. 9:00 a kończy o 16:00 (w tym czasie przewidziana jest dłuższa przerwa obiadowa około godz. 13:00, oraz 2 krótsze).

Program szkolenia

Rozpoczynanie pracy z Microsoft Office Project

 • Charakterystyka MS Project
 • Tryb pracy z zadaniami - ręczny, automatyczny
 • Podstawowe widoki

Tworzenie nowego projektu

 • Definiowanie właściwości projektu
 • Ustalanie czasu pracy i dni wolnych – kalendarze
 • Tworzenie i modyfikacja kalendarza (tygodnie robocze, wyjątki)
 • Dostosowywanie kalendarza do własnych godzin pracy.
 • Zależność pomiędzy opcjami kalendarza a godzinami pracy zawartymi w kalendarzu

Zarządzanie zadaniami

 • Wprowadzanie zadań
 • Zadania typu punkt kontrolny
 • Zadania zwykłe
 • Zadania cykliczne
 • Czasy trwania zadań
 • Dzielenie zadań
 • Zadania sumaryczne
 • Wyznaczanie kolejności wykonywania zadań - łączenie zadań
 • Typy relacji
  • Zakończenie – Rozpoczęcie
  • Rozpoczęcie – Rozpoczęcie
  • Zakończenie – Zakończenie
  • Rozpoczęcie - Zakończenie
 • Wyprzedzenie / zwłoka
 • Typy ograniczeń
 • Termin ostateczne

Zarządzanie zasobami

 • Definiowanie zasobów
 • Zasoby typu Praca (ludzie, maszyny)
 • Zasoby typu Materiał
 • Zasoby typu Koszt
 • Zasoby rodzajowe (grupy pracowników, brygady)
 • Zmienność stawek zasobów w czasie
 • Zmienność stawek zasobów w zależności od wykonywanych czynności
 • Przydzielanie pojedynczych i różnych zasobów do jednego zadania
 • Przydzielanie wielu jednostek zasobu do zadania
 • Przydzielanie różnych ilości zasobów do różnych zadań

Pracochłonność zadań

 • Obliczanie kosztów zadań na podstawie kosztów zasobów
 • Typy zadań
 • Zadania o stałej pracy
 • Zadania o stałej liczbie jednostek
 • Zadania o stałym czasie trwania
 • Planowanie zadań według nakładu pracy
 • Definiowanie typów zadań i opcji według nakładu pracy
 • Praca z projektem w oparciu o czas, lub pracę w roboczogodzinach

Koszty projektu

 • Koszty stałe i zmienne
 • Koszty zasobów
 • Harmonogram rzeczowo finansowy
 • Przepływy gotówkowe

Rozwiązywanie problemów z nadmiernym obciążeniem zasobów i optymalizacja projektu

 • Rozwiązywanie konfliktów przydziału zasobów - zasoby przeciążone
 • Skracanie czasu trwania projektu - ścieżka krytyczna

Raporty

Śledzenie wartości rzeczywistych - informacje o realizacji projektu

 • Plan bazowy
 • Plany pośrednie
 • Wprowadzanie danych rzeczywistych
 • Rzeczywiste koszty
 • Analiza odchyleń

Przygotowanie własnego prostego projektu

Ceny

Podane poniżej ceny są cenami netto (należy doliczyć 23% VAT)

Szkolenie 1 osobowe zdalne (online) - 1300 PLN netto

za każdą dodatkową osobę +350 zł netto

Cena szkolenia zamkniętego

880 PLN netto za osobę w przypadku grupy 3 osobowej, 550 zł za każdą dodatkową osobę. Sprzęt z oprogramowaniem oraz salę zapewnia klient,
980 PLN netto za osobę w przypadku grupy 3 osobowej. 650 zł za każdą dodatkową osobę. Klient zapewnia tylko salę.

Cena zawiera:

książkę na temat programu MS Project
materiały dla kursantów przygotowane przez wykładowcę
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Project-gt

Chcesz wysłać zgłoszenie - wypełni formularz zgłoszeniowy

Szkolenia i kursy zamknięte MS Project wykorzystywanie programu do zarządzania w inwestycjach budowlanych, u klienta możemy przeprowadzić i w Twoim mieście np:

Katowice, Dąbrowa Górnicza, Tychy, Sosnowiec, Zabrze, Chorzów, Częstochowa, Bielsko Biała, Będzin, Bytom, Jaworzno, Zawiercie, Mysłowice, Lubliniec, Żory, Jastrzębie Zdrój, Racibórz, Chorzów, Szczyrk, Wisła, Cieszyn